Our Story

Dogster คืออาหารสุนัขรูปแบบใหม่ โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสุนัข

เราใช้เวลากว่าสองปีในการค้นคว้าและวิจัยผ่านห้องแล็บเพื่อให้สารอาหารครบถ้วนและมีรสชาติที่สุนัขชื่นชอบ เราเลือกเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยม ที่ปราศจากสารเคมีไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมและอุดมไปด้วยโภชนาการมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร สูตรอาหารถูกคิดค้นโดยดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ อาจารย์หมอสัตวแพทย์และนักโภชนาการอาหารสุนัข (PhD. Animal Nutrition, Utrecht University, Netherlands) ภายใต้การดูแลของ Professor.Dr.Anton Beyne หนึ่งในนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

Dr. Surasak Jittakhot

อาจารย์หมอสัตวแพทย์และนักโภชนาการอาหารสุนัข
(PhD. Animal Nutrition, Utrecht University, Netherland)

เราเชื่อว่าการกินอาหารที่ดีจะทำให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  เราจึงผลิตอาหารสดใหม่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนา  ความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น