คำนวณปริมาณอาหาร

Please enter you dog weight

* ปริมาณอาหารที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมของสุนัข
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพสุนัข กรุณาติดต่อสัตวแพทย์

calculate-beef

Beef in Paradise

calculate-lamb

Lamb for Champ

calculate-chicken

Lean Cuisine

calculate-fish

Omega Beauty

calculate-chicken

Tuna The Maguro

calculate-fish

Duck Delicious