เกี่ยวกับเรา

เราเชื่อว่าการกินอาหารดี ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาว
Eat Better Live Longer

เพราะเราเข้าใจว่าสุนัขมีความสำคัญเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เราจึงตั้งใจผลิตอาหารคุณภาพสูง รสชาติอร่อย ที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเกรดเดียวกับที่คนทาน (Human-grade) สดใหม่จากธรรมชาติ 100% ปราศจากการปรุงแต่ง และสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขที่คุณรักในระยะยาว เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่กับเราไปนานๆ

เราพัฒนาสินค้าโดยมีการค้นคว้า วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และผ่านการตรวจสอบด้วยห้องแล็บ โดยอาจารย์หมอสัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการศาสตร์อาหารสัตว์ จบปริญญาเอกเฉพาะทาง จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (PhD. Animal Nutrition, Utrecht University, Netherlands)

สินค้าและขบวณการผลิตของเรา ผ่านการตรวจสอบโดยกรมปศุสัตว์ มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย สำหรับสุนัข

เราเชื่อว่าการกินอาหารที่ดีจะทำให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น  เราจึงผลิตอาหารสดใหม่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนา  ความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น